Záhradné

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov 
Rozloha: 884 ha (8,84km2)
Počet obyvateľov: 975
 
Starosta: Róbert Tkáč
Webstránka: www.obeczahradne.sk
 

História

Obec Záhradné je v okolí známa aj pod starým názvom SEDIKART. Je jednou z najstarších obcí šarišskej stolice. Bola založená v rovnakom období s Finticami, Kapušanmi, Tulčíkom a Chmeľovom. Najstaršia písomná zmienka o obci je v donácii kráľa Ladislava IV. z roku 1285.

Obec je doložená z roku 1285 ako Scegekerthe, neskôr ako Zegekerthy (1350), Seczikard (1773), Sediket (1786), Sedikart (1920), Záhradné (1948); maďarsky Szedikert.

Obec sa spomína z roku 1285, keď pôvodný majetok zemana Scega daroval Ladislav IV. augustiniánom z Veľkého Šariša. V roku 1320 Záhradné patrilo zemanom zo Svinie a v roku 1427 malo 39 port.

Početní želiari sa zaoberali poľnohospodárstvom, boli známi ovocinári. Koncom 19. storočia bol v obci kameňolom, tehelňa a výroba hrnčiarskeho riadu.