VO členov MAS STRÁŽE

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 - 2020
 
Obstarávateľ: 
Agrofarma - K, s. r. o, Medzany 168, 082 21 Medzany
 
Predmet obstarávania:
Dodávka rozmetacieho stroja
 
 
Dátum: 22. 1. 2020