Veľký Slivník

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Rozloha: 608 ha (6,08 km2)
Počet obyvateľov: 334
 
Starosta: Jana Sabolová
Webstránka: www.velkyslivnik.sk/sk

 

Poloha

Územie obce Veľký Slivník leží v centrálnej časti Šariša, na rozhraní južnej časti pohoria Čergov a juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria.

História

Nepriama správa o tejto dedine je v listine kráľa Bela IV. z roku 1248, vzťahujúcej sa k dedine Malý Slivník, ktorý je v listine zapísaný v maďarizovanom názve v zmysle Nový Slivník. Je evidentné, že Nový, resp. Malý Slivník mohol dostať taký názov len za existencie staršieho Veľkého Slivníka. Kráľ Belo IV. okolo roku 1253 daroval časť slivníckeho majetku Uzovi a Zombatovi za ich vernú službu kráľovi. Vtedy vznikla prvá priama správa o tejto dedine. V písomnostiach z 13. storočia vyskytuje sa pod názvom Silwa, od 14. storočia Nagyzilua. Boli to maďarské názvy vzniknuté prekladom p6vodného slovenského názvu Slivník a Veľký Slivník. Je nepochybné, že pôvodný názov Slivník korení v slove slivka. Do písomností sa dostal až v 16. storočí. Vo Verkom Slivníku od 11. do 13. storočia sídlili strážcovia pohraničia, ktorých tu umiestnili uhorskí králi. Tí však, ako svedčí slovenský pôvod názvu Slivníka, nevybudovali novú dedinu, ale usadili ich už v jestvujúcom sídlisku. Uvedené poznatky vedú k názoru, že Veľký Slivník jestvoval pred 11. storočím.