Veľký Šariš

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Prešov
Rozloha: 2569 ha (25,69 km2)
Počet obyvateľov: 5390
 
Starosta: JUDr. Viliam Kall
Webstránka: www.velkysaris.sk

 

Poloha

Veľký Šariš s jeho najbližším okolím sa rozprestiera v juhovýchodnej časti geomorfologického celku Spišsko-Šarišského medzihoria v jeho podcelku Šarišské podolie so Šarišským vrchom. 

História

Obec je doložená z roku 1217 ako Sarus, neskôr ako Sarusd (1247), Saaros (1262), Naag Sarus (1351), Welky Sariss (1773), Welky Sčariš (1786); maďarsky Nagysáros; nemecky Scharosch, Gross Scharisch.

Vyvinutá obec pri kráľovskom komitátnom hrade Šariš sa spomína z roku 1247. V polovici 13. storočia mala tradičné týždenné trhy a do roku 1346 prvoradé hospodárske postavenie medzi okolitými dedinami a mestami Prešov a Sabinov. Tunajšia fara sa v roku 1262 stala sídlom šarišského vicearchidiakonátu a cirkevným strediskom Šarišskej stolice. V roku 1274 je doložený augustiánsky kláštor, ktorý do konca 14. storočia pôsobil ako hodnoverné miesto. V polovici 13. storočia sa vo Veľkom Šariši usadili saskí prisťahovalci. V roku 1299 sa stal Veľký Šariš slobodným kráľovským mestom.