Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Aktivita:  C2 Terénne a ambulatné služby

Dátum vyhlásenia: 08.12.2020

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 15.06.2022

 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté nasledujúce dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr - Splnomocnenie (zmena loga),

4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (zmena loga),

5. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu (zmena loga),

6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena loga),

7. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (zmena loga),

8. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov

9. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov 

 

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita C2

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - bez sledovania zmien

 

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy Žiadosti o príspevok

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávanených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok

Prílohy k ŽoPr

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - AKTUALIZÁCIA č. 1 

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 08.12.2020

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 15.06.2022

 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté nasledujúce dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr - Splnomocnenie (zmena loga) 

4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (zmena)

5. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu,

6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena loga),

7. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov,

8. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov,

9. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov

 

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita C1

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - bez sledovania zmien

 

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy Žiadosti o príspevok

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003

Prílohy výzvy 

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritéria pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok

Prílohy k ŽoPr

 

Výzva UZAVRETÁ

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zízemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Kód výzvy: IROP-CLLD-P932-512-002

Dátum vyhlásenia: 23.03.2020

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:  30.07.2020

Dátum uzavretia výzvy: 18.09.2020

 

Výzva IROP

Prílohy Výzvy

PRÍLOHA 1 Formulár ŽoPr.docx

PRÍLOHA 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.pdf

PRÍLOHA 3 Zoznam merateľných ukazovateľov.pdf

PRÍLOHA 4 Kritéria pre výber projektov.pdf

Prílohy žiadosti o príspevok

Prilohy_ZoPr.zip