Terňa

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Prešov

Rozloha: 2945 ha (29,45 km2)
Počet obyvateľov: 1191
 
Starosta: Ing. Juraj Senderák
Webstránka:  www.terna.sk

 

Poloha

Obec Terňa sa nachádza 19 km severne od okresného mesta Prešov, v doline miestneho potoka Ternianka. Kataster obce leží na rozhraní troch geomorfologických celkov a to: Spišsko - šarišského medzihoria, Beskydského predhoria, Ondavskej vrchoviny, v tesnej blízkosti geomorfologického celku Čergov.

História

Súvislý lesný porast sa nachádza len v severnej a južnej časti. Slovenský názov je odvodený od slova tŕnie, v šarišskom nárečí. Názov Terňa nemá znaky charakteristické pre názvy zemianskych osád a dedín vzniknutých v 13. storočí. Sídlisko ani názov teda nevznikli z iniciatívy zemanov Tekulovcov, ktorí boli maďarského pôvodu a ktorým dedina patrila už v 13. storočí. Tieto skutočnosti vedú k názoru, že dedina jestvovala skôr, t. j. pred 13. storočím.