Podujatia v obci

TERMÍN DÁTUM A ČAS KONANIA AKCIE NÁZOV AKCIE MIESTO KONANIA AKCIE KONTAKTNÁ OSOBA
JANUÁR        
       
       
FEBRUÁR        
       
       
MAREC        
       
       
APRÍL        
       
       
MÁJ 7.5.2015 Deň Matiek MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
9.5.2015 "Florián - 90. výročie DHZ" MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
31.5.2015 Okresná prehliadka HZ- súťaž Miestne športové ihrisko Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
JÚN 14.6.2015 Šedzikártske folklórne slávnosti MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
       
       
JÚL 26.7.2015 (možná zmena) Športový deň - "Pohár starostu obce" Miestne športové ihrisko Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
       
       
AUGUST        
       
       
SEPTEMBER        
       
       
OKTÓBER        
       
       
NOVEMBER 7.11.2015 Zabijačkové hody MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
14.11.2015 Ples DHZ MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
       
DECEMBER 12.12.2015 Vianočné trhy MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111
18.12.2015 Vianočná Akadémia MKS Záhradné Róbert Tkáč,starosta obce 0919 353111