Podujatia v obci

TERMÍN DÁTUM A ČAS KONANIA AKCIE NÁZOV AKCIE MIESTO KONANIA AKCIE KONTAKTNÁ OSOBA
JANUÁR        
       
       
FEBRUÁR        
       
       
MAREC        
       
       
APRÍL        
       
       
MÁJ        
       
JÚL 4.7.2021 Deň obce Veľký Slivník areál Hasičskej zbrojnice Jana Sabolová, starostka obce
17.7.2021 Deň rodiny futbalové ihrisko Gregorovce Ing. Slavomíra Daráková, starostka obce
       
AUGUST        
       
       
SEPTEMBER        
       
       
OKTÓBER        
       
       
NOVEMBER        
       
       
DECEMBER