Medzany

Základné údaje o obci

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Prešov

Rozloha: 707 ha

Počet obyvateľov: 754

 

Starosta: Jozef Kipikaša

Webstránka: www.obecmedzany.sk

 

Poloha

 

Obec sa nachádza v Šarišskom podolí na brehu Torysy, na východnej strane spojnice okresného mesta Sabinov s krajským mestom Prešov. Obec má prevažne obytno-hospodársku funkciu. Katastrálne územie obce má štvorcový tvar. Južná hranica prechádza korytom Paťovského potoka, tiahne sa do najvýchodnejšieho cípu v lokalite Dlhé (323,3 m.n.m), stále v koryte potoka pokračuje okolo časti Bodorovec (334 m.n.m), na sever okolo Šarišského hradného vrchu (570 m.n.m), až po časť Kamenec s najvyšším bodom Na hore (361,1 m.n.m), kde sa stáča na západ okolo Veľkých lúk, smerom na juh sa stáča okolo časti Nižný Počkaj až po Výhon, kde južným smerom pokračuje v lokalite Pod Vargovou, okolo ktorej sa zatáča po východzí bod, v koryte Paťovského potoka.

História

Prvá písomná správa o Medzanoch pochádza z roku 1248. Kráľ Bela IV. listinou potvrdil, že výmenou za tri štvrtiny desiatku odvádzaný tunajšími poddanými Jágerskému biskupovi Lambertovi, daruje mu pozemkové majetky v obci, ktoré patrili do hradného panstva Šariš. Medzany vystupujú v tejto listine pod názvom „de nostris possessionibus...Megepotok.“ Listina nás nepriamo informuje o existencii kostola a fary v obci, keď štvrtinu desiatku dostával naďalej miestny farár.

V roku 1600 sa v Medzanoch (Megye) uvádza 42 poddanských domov. V obci nestála zemianska kúria a obec mala len poddanské obyvateľstvo, ktoré sa venovalo poľnohospodárstvu.