Aktuality

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2

Vážení členovia a obyvatelia MAS STRÁŽE,

dňa 27.09.2021 bude vyhlásené III. kolo výzvy na podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Dátum uzavretia výzvy: 08.11.2021

Aktuálnu výzvu a prílohy nájdete na tu: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy/