Aktuality

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 16.11.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 31.12.2020.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/