Aktuality

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 27.10.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 25.01.2021.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/