Aktuality

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 4.2

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 4.2

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj), že aktualizovala dátum uzavretia výzvy.
Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 15.10.2020.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/