Aktuality

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 4.2

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 4.2

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dnes, t.j. dňa 05.06.2020 bolo vyhlásené II. kolo výzvy na Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 30.09.2020.

Bližšie info tu: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/