Aktuality

AGROTRAVEL KIELCE

AGROTRAVEL KIELCE

11.04.2014 - Členovia Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE sa dňa 11.04.2014 zúčastnili na výstave AGROTRAVEL v poľských Kielcoch. Návštevu organizovalo RP NSRV pre Prešovský kraj, pod vedením regionálnej koordinátorky Ing. Marty Martausovej. Na výstave sa z Prešovského kraja zúčastnilo 79 účastníkov...

AGROTRAVEL KIELCE

11.04.2014

Správa z aktivity

Členovia Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE sa dňa 11.04.2014 zúčastnili na výstave AGROTRAVEL v poľských Kielcoch. Návštevu organizovalo RP NSRV pre Prešovský kraj, pod vedením regionálnej koordinátorky Ing. Marty Martausovej. Na výstave sa z Prešovského kraja  zúčastnilo 79 účastníkov.

            Samotná výstava „AGROTRAVEL“ sa organizovala už po štvrtý krát a je zameraná prevažne na vidiecky turizmus, regionálne produkty, ľudovú kultúru a remeslá. Bolo pre nás inšpirujúce vidieť takýto druh výstavy a nadobudnúť skúsenosti a inšpirácie.  Našu slovenskú ľudovú kultúru odprezentoval pozvaný folklórny súbor Šarišská Lipa, ktorý predviedol tanec, spev a ľudové tradície, ktoré sú typické pre región Horný Šariš.

Výstava AGROTRAVEL  sa stretla u našich členov len s pozitívnymi ohlasmi a poskytla nám cenné informácie a inšpirácie.

 

Vo Finticiach, 14.4.2014