Aktuality

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj), že aktualizovala dátum uzavretia výzvy. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31.1.2020.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/