Aktuality

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

Do pozornosti Vám dávame 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ak sa Vám podarilo zachytiť krásy nášho územia, pošlite nám Vašu fotografiu na masstraze@gmail.com. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami môžete posielať do 31. mája 2019.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Súťažné kategórie sú: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS/VSP

7. Naše kroje

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou. K fotografií je potrebné uviesť do akej kategórie ju zaraďujete. 

 

KEDY A KDE? - fotografie zasielajte do 31.mája na adresu masstraze@gmail.com

 

INFORMÁCIE?

Bližšie informácie o súťaži môžete nájsť na webe NSRV SR http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924.

 

Čo získam zapojením do súťaže?

  • Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou

  • Nalepšie fotografie budú odprezentované na medzinárodnej poľnohopodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka

  • Odprezentujete územie, kde ste sa narodili, vyrastali a kde žijete

  • Plagat_info_o_suazi.pdf