Aktuality

Stretnutie s predstaviteľmi PSK

Stretnutie s predstaviteľmi PSK

Dňa 7.11.2018 sa na Úrade PSK stretli zástupcovia miestnych akčných skupín z prešovského kraja spolu s predstaviteľmi Úradu PSK, aby spolu diskutovali o aktuálnej situácii ako aj o problémoch, s ktorými sa pasujú miestne akčné skupiny. Vedenie PSK prisľúbilo pomoc pri riešení problémov na úrovni riadiacich orgánov. Podobné stretnutia by sa mali konať v pravidelných intervaloch.