Aktuality

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v rámci projektu "MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU"

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu,

ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v meste Rzesów.

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko -Slovensko. Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničia územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.

 

Program konferencie: tu