Aktuality

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

V rámci projektu "MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU"

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszow, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2017 v Prešove. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko. Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckého cestovného ruchu.

 

POZVÁNKA