Aktuality

Najkrajšia fotografia z územia MAS STRÁŽE

Najkrajšia fotografia z územia MAS STRÁŽE

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016".

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje aj v tomto roku súťaž o

"Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2016".

 

Kto sa môže zapojiť ?

Zapojiť sa môže každý, kto disponuje vo svojom albume fotografiami z územia MAS STRÁŽE, ktoré zachytávajú ľudí, prírodu, ľudové tradície.

 

Kategórie fotografií

 1. Naša príroda
 2. Naši ľudia
 3. Naše tradície
 4. Naša budúcnosť
 5. Naše "naj"
 6. Život v našej MAS/VSP

 

K zaslanej foto prosím uviesť do akej kategórie ju radíte, stručný popis fotografie  a meno autora

 

Čo získam zapojením do súťaže?

 • Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou
 • Nalepšie fotografie budú odprezentované na medzinárodnej poľnohopodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka
 • Odprezentujete územie, kde ste sa narodili, vyrastali a kde žijete

 

Technické požiadavky

 • fotografie vo formáte "jpg"
 • veľkosť fotografie min. 1,5 MB

 

Kde zaslať fotografie?

 • email: masstraze@gmail.com
 • MAS STRÁŽE, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice

Fotografie je možné zasielať do 19.05.2016

 

Bližšie informácie o súťaži: informácie