Aktuality

Grantový program Šariš Ľuďom

Grantový program Šariš Ľuďom

MAS STRÁŽE sa zapojila do grantovej výzvy "Šariš ľuďom".

Názov projektu: Strážime a obnovujeme klenoty územia MAS STRÁŽE

Územie MAS STRÁŽE má veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, turistiky a cykloturistiky a z tohto dôvodu sme podali žiadosť o grant, ktorý by napomohol k rozvoju územia a propagácii.

Stanovený cieľ grantu:

Primárny cieľ:

  • zvýšiť environmentálne povedomie detí a mládeže, 
  • informovať o historických udalostiach, ktoré práve na tomto území v minulosti prebiehali (cesta SNP)
  • zvýšiť návštevnosť územia, vybudovať prípadne zlepšiť ponuku služieb vo vidieckom turizme, zlepšiť turistickú infraštruktúru, zvýšiť informovanosť o území.

Sekundárny cieľ

  • zlepšiť ekonomiku územia MAS STRÁŽE,
  • zvýšiť návštevnosť a zamestnanosť v cestovnom ruchu.