Aktuality

Zasadnutie Zhromaždenia členov združenia (17.08.2015) v obci Záhradné

Zasadnutie Zhromaždenia členov združenia (17.08.2015) v obci Záhradné

Správa zo Zhromaždenia členov združenia

Na stretnutí v obci Záhradné bolo predstavené členskej základne MAS, súhrn základných častí stratégie CLLD (SWOT analýzy, cieľov, vízie a opatrení). Bol predstavený strategický rámec stratégie  CLLD a nástrel Akčného plánu. K jednotlivým častiam sa členovia vyjadrili a podali návrhy, ktoré časti doplniť prípadne opraviť. Bolo badateľné na členoch ich záujem a orientácia v daných častiach, môžeme hodnotiť, že boli prínosom pri každej časti prípravy stratégie.

 

Fotodokumentácia