Aktuality

Správa z pracovného workshopu

Správa z pracovného workshopu

V dňoch od 09 - 10.07.2015 sa konalo na horskej chate Čergov stretnutie členov MAS STRÁŽE za účelom prípravy stratégie CLLD.

Výsledkom pracovného workshopu je SWOT analýza, vízia a cieľ MAS STRÁŽE. Členovia pri tvorbe cieľov a vízie boli veľkým prínosom a zároveň ich vtiahnutím do samotných príprav stratégie sa uplatnil prístup LEADER tvorba myšlienok a vízii zdola – nahor.    

 

Fotodokumentácia