Aktuality

Pracovný workshop k príprave stratégie CLLD

Pracovný workshop k príprave stratégie CLLD

Pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční k príprave stratégie CLLD  dňa 23.07.2015 o 9:00  v obci Mošurov (obecný úrad - kultúrny dom).

Zúčastniť sa môžu všetci členovia MAS STRÁŽE, mladí ľudia, remeselníci, farmári, podnikatelia, aktéri vidieckeho CR, občianské združenia, ktoré pôsobia na území MAS STRÁŽE.

 

Nahlásiť sa je potrebné do 22.07.2015 z organizačných dôvodov

Kontakt: massstraze@gmail.com

Telefónne číslo: 0944 386 615