Aktuality

Pracovný workshop k príprave stratégie CLLD

Pracovný workshop k príprave stratégie CLLD

Vážení členovia MAS STRÁŽE,

 

Pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční k príprave stratégie CLLD v dňoch od 09.07 -10.07.2015 na Chate Čergov.

Zúčastniť sa môžu všetci členovia MAS STRÁŽE, mladí ľudia, remeselníci, farmári, podnikatelia, aktéri vidieckeho CR, občianské združenia, ktoré pôsobia na území MAS STRÁŽE.

 

Nahlásiť sa je potrebné do 07.07.2015 z organizačných dôvodov (ubytovanie, strava)

Kontakt: massstraze@gmail.com

Telefónne číslo: 0944 386 615

 

 

Bližšie informácie:

Pozvánka

Organizačné pokyny