Aktuality

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu

Miestna akčná skupina STRÁŽE o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kultúrno-spoločenské podujatie na území MAS STRÁŽE, o.z.

 

Výzva č. 1/2015

na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kultúrno – spoločenské podujatie

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.03.2015

 

Dátum uzávierky výzvy: 23.04.2015

Výzva č. 1/2015 bola schválená Valným zhromaždením MAS STRÁŽE zo dňa 11.3.2015

 

Vyhlasovateľ výzvy:  MAS STRÁŽE o.z.

 

Cieľ výzvy

Podporiť prípravu a organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí na území MAS STRÁŽE o.z.

Podporiť cieľové skupiny : deti, mládež, obyvateľia obcí na území MAS STRÁŽE o.z.

 

 

Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 1 000, - EUR

 

Výška dotácie:

minimálna výška dotácie na jednu žiadosť: 100,-  EUR

maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 200,- EUR

 

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy. Žiadateľom môžu byť členské obce/mesto na území MAS STRÁŽE o.z.

 

Celú výzvu č. 1/2015 si môžete stiahnuť tu:  Výzva č. 1/2015