Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov MAS STRÁŽE

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov MAS STRÁŽE

 

 

POZVÁNKA

 

OZ MAS STRÁŽE vás pozýva na Zasadnutie Zhromaždenia členov združenia,

ktoré sa uskutoční dňa:

11.03.2015 (streda) o 09:00 hod.  na Obecnom úrade v obci Terňa

 

          Program:

          1. Privítanie Zhromaždenia členov združenia

          2. Základné informácie k predmetu stretnutia

          3. Prezentácia webového sídla www.podmevon.sk (p. Karas)

          4. Oboznámenie členov združenia o zmenách na postoch štatutárnych zástupcov členských obcí

              MAS STRÁŽE

          5. Informácie o stave prípravy štúdie území MAS STRÁŽE  a  návrhu stratégie CLLD

          6. Informácie o nových členov – schválenie nových členov združenia

          7. Informácia o  členských príspevkov za rok 2015

          8. Rôzne

          9.Záver