Aktuality

Agrokomplex 2014

Agrokomplex 2014

V sobotu 22.08.2014 sme sa zúčastnili výstavy Agrokomplex 2014 na ktorej sme mali možnosť prezentovať náš región a miestnu akčnú skupinu STRÁŽE.

Prostredníctvom informačných letákov sme priblížili územie na ktorom sa MAS STRÁŽE rozprestiera a mali možnosť načerpať množstvo nových poznatkov a skúsenosti. 

Veríme, že budúci rok odprezentujeme aj naše regionálne produkty a predstavíme MAS STRÁŽE ako moderný región, ktorý si váži dedičstvo svojich predkov.

 

fotogaléria