Aktuality

Správa z pracovného stretnutia
Výzva na podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Výzva na podopatrenie 4.3 - infraštruktúra
Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu 23.04.2015

Miestna akčná skupina STRÁŽE o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kultúrno-spoločenské podujatie na území MAS STRÁŽE, o.z.

Správa zo Zhromaždenia členov združenia
Pozvánka na Valné zhromaždenie členov MAS STRÁŽE
Agrokomplex 2014
"Pagačare vara guľaš"

"Pagačare vara guľaš" 12.08.2014

Obec Medzany, Vás srdečne pozýva na každoročné podujatie vo varení "Pagačare vara guľaš 2014", ktorá sa uskutočni dňa 16.augusta 2014 (sobota)

ŠEDZIKARTSKÉ  FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - plagát

ŠEDZIKARTSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - plagát 13.06.2014

SRDEČNE VÁS POZÝVAME na XI. ročník prehliadky detských školských folklórnych súborov
a ľudových remesiel...