Aktuality

Farská púť do Medžugoria

Farská púť do Medžugoria 13.08.2018

Obecný úrad v Záhradnom v spolupráci s Farským úradom v Záhradnom vás srdečne pozýva na farskú púť do Medžugoria v dňoch 17. 9. – 23. 9. 2018.

8. Terniansky jarmok

8. Terniansky jarmok 09.08.2018

Obecný úrad v Terni v spolupráci so sponzormi a poslancami obecného zastupiteľstva vás pozýva na 8. Terniansky jarmok, ktorý sa uskutoční

v nedeľu 2. septembra 2018, vo dvore OcÚ.

Prípravené sú hudobné vystúpenia, show pre deti, vyhodnotenie súťaží a tomboly. Pre deti sú pripravené aktivity na dopravnom ihrisku, trampolína, DOD v hasičskej zbrojnici, Sokoliarska skupina a maľovanie na tvár.

Občania a podnikatelia predstavia svoje výrobky. Ostaným, ktorí sa venujú niečomu zaujímavemu, ponúkame môžnosť ukázať svoju tvorbu.

Dni mesta - Šarišský jarmok

Dni mesta - Šarišský jarmok 09.08.2018

Pozvánka na Dni mesta Veľký Šariš

Agrokomplex 2018
Rozprávkový svet v najveselšom oblečení

Rozprávkový svet v najveselšom oblečení 10.07.2018

Obec Terňa, srdečne pozýva všetky deti a dospelých na Rozprávkové dopoludnie v najveselšom oblečení. Oblečte sa rozprávkovo a príďte sa zabaviť vo štvrtok 19.7.2018 o 9:30 hod. pred budovu Obecného úradu.

Schválenie ŽoNFP na animačné náklady MAS

Schválenie ŽoNFP na animačné náklady MAS 11.06.2018

Dňa 1. 6. 2018 bolo Riadiacmi orgánom vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre Miestnu akčnú skupinu STRÁŽE na animačné náklady MAS súvisiace s oživovaním stratégie CLLD

Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Poukázanie 2% z daní pre Miestnu akčnú skupinu STRÁŽE
Zmena sídla kancelárie MAS STRÁŽE
Moderne vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu