Aktuality

Dni mesta - Šarišský jarmok

Dni mesta - Šarišský jarmok 09.08.2018

Pozvánka na Dni mesta Veľký Šariš

Agrokomplex 2018
Rozprávkový svet v najveselšom oblečení

Rozprávkový svet v najveselšom oblečení 10.07.2018

Obec Terňa, srdečne pozýva všetky deti a dospelých na Rozprávkové dopoludnie v najveselšom oblečení. Oblečte sa rozprávkovo a príďte sa zabaviť vo štvrtok 19.7.2018 o 9:30 hod. pred budovu Obecného úradu.

Schválenie ŽoNFP na animačné náklady MAS

Schválenie ŽoNFP na animačné náklady MAS 11.06.2018

Dňa 1. 6. 2018 bolo Riadiacmi orgánom vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre Miestnu akčnú skupinu STRÁŽE na animačné náklady MAS súvisiace s oživovaním stratégie CLLD

Schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Poukázanie 2% z daní pre Miestnu akčnú skupinu STRÁŽE
Zmena sídla kancelárie MAS STRÁŽE
Moderne vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu
Šarišské fašiangy
25. Strieborný obecný ples