Aktuality

Výzvy MAS STRÁŽE

Výzvy MAS STRÁŽE 09.08.2019

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvy na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka.

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 06.05.2019

Do pozornosti Vám dávame 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ak sa Vám podarilo zachytiť krásy nášho územia, pošlite nám Vašu fotografiu na masstraze@gmail.com. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami môžete posielať do 31. mája 2019.

Darujte 2% dane Miestnej akčnej skupine. Ďakujeme
Šťastné a veselé vianočné sviatky

Šťastné a veselé vianočné sviatky 21.12.2018

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka!

Stretnutie s predstaviteľmi PSK

Stretnutie s predstaviteľmi PSK 13.11.2018

Dňa 7.11.2018 sa na Úrade PSK stretli zástupcovia miestnych akčných skupín z prešovského kraja spolu s predstaviteľmi Úradu PSK, aby spolu diskutovali o aktuálnej situácii ako aj o problémoch, s ktorými sa pasujú miestne akčné skupiny. Vedenie PSK prisľúbilo pomoc pri riešení problémov na úrovni riadiacich orgánov. Podobné stretnutia by sa mali konať v pravidelných intervaloch.

Pozvánka na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“

Pozvánka na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ 07.09.2018

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“, podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
Konferencia sa uskutoční dňa 21. septembra 2018 v Stebníckej Hute. Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

Oslavy 770. výročia 1. písomnej zmienky o obci Gregorovce

Oslavy 770. výročia 1. písomnej zmienky o obci Gregorovce 03.09.2018

Obec Gregorovce Vás srdečne pozýva na oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Už túto nedeľu 9.9.2018.

Šarišské hradné hry

Šarišské hradné hry 14.08.2018

13. ročník - Šarišské hradné dni - september 2018

Farská púť do Medžugoria

Farská púť do Medžugoria 13.08.2018

Obecný úrad v Záhradnom v spolupráci s Farským úradom v Záhradnom vás srdečne pozýva na farskú púť do Medžugoria v dňoch 17. 9. – 23. 9. 2018.

8. Terniansky jarmok

8. Terniansky jarmok 09.08.2018

Obecný úrad v Terni v spolupráci so sponzormi a poslancami obecného zastupiteľstva vás pozýva na 8. Terniansky jarmok, ktorý sa uskutoční

v nedeľu 2. septembra 2018, vo dvore OcÚ.

Prípravené sú hudobné vystúpenia, show pre deti, vyhodnotenie súťaží a tomboly. Pre deti sú pripravené aktivity na dopravnom ihrisku, trampolína, DOD v hasičskej zbrojnici, Sokoliarska skupina a maľovanie na tvár.

Občania a podnikatelia predstavia svoje výrobky. Ostaným, ktorí sa venujú niečomu zaujímavemu, ponúkame môžnosť ukázať svoju tvorbu.