Aktuality

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor 22.10.2019

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj), že aktualizovala dátum uzavretia výzvy. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31.1.2020.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Pomôž za pagáč

Pomôž za pagáč 11.09.2019

Pozývame Vás na Charitatívny remeselný jarmok "Pomôž za pagáč" už túto sobotu, 14.septembra 2019 od 10:00 hod. do obce Medzany.

Výzvy MAS STRÁŽE

Výzvy MAS STRÁŽE 09.08.2019

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvy na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka.

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

9. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 06.05.2019

Do pozornosti Vám dávame 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ak sa Vám podarilo zachytiť krásy nášho územia, pošlite nám Vašu fotografiu na masstraze@gmail.com. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami môžete posielať do 31. mája 2019.

Darujte 2% dane Miestnej akčnej skupine. Ďakujeme
Šťastné a veselé vianočné sviatky

Šťastné a veselé vianočné sviatky 21.12.2018

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka!

Stretnutie s predstaviteľmi PSK

Stretnutie s predstaviteľmi PSK 13.11.2018

Dňa 7.11.2018 sa na Úrade PSK stretli zástupcovia miestnych akčných skupín z prešovského kraja spolu s predstaviteľmi Úradu PSK, aby spolu diskutovali o aktuálnej situácii ako aj o problémoch, s ktorými sa pasujú miestne akčné skupiny. Vedenie PSK prisľúbilo pomoc pri riešení problémov na úrovni riadiacich orgánov. Podobné stretnutia by sa mali konať v pravidelných intervaloch.

Pozvánka na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“

Pozvánka na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ 07.09.2018

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“, podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
Konferencia sa uskutoční dňa 21. septembra 2018 v Stebníckej Hute. Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

Oslavy 770. výročia 1. písomnej zmienky o obci Gregorovce

Oslavy 770. výročia 1. písomnej zmienky o obci Gregorovce 03.09.2018

Obec Gregorovce Vás srdečne pozýva na oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Už túto nedeľu 9.9.2018.

Šarišské hradné hry

Šarišské hradné hry 14.08.2018

13. ročník - Šarišské hradné dni - september 2018