Aktuality

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2 13.11.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 16.11.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 31.12.2020.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4 26.10.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 27.10.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 25.01.2021.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2 12.10.2020

MAS Stráže oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii výzvy na podopatrenie 4.2.

V zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, z 11.09.2020 boli aktualizované prílohy výzvy.

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 4.2

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 4.2 07.09.2020

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj), že aktualizovala dátum uzavretia výzvy.
Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 15.10.2020.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 4.2

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 4.2 05.06.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dnes, t.j. dňa 05.06.2020 bolo vyhlásené II. kolo výzvy na Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 30.09.2020.

Bližšie info tu: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 6.4

Vyhlásenie II. kola výzvy na Opatrenie 6.4 05.06.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dnes, t.j. dňa 05.06.2020 bolo vyhlásené II. kolo výzvy na Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 30.09.2020.

Bližšie info tu: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Aktualizácia výziev MAS STRÁŽE

Aktualizácia výziev MAS STRÁŽE 08.01.2020

Na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa LEADER, MAS STRÁŽE aktualizovala všetky aktuálne vyhlásené výzvy_ zmena nastala v povinných prílohách.
VIAC tu: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor

Zmena termínu uzavretia výzvy pre podopatrenia 4.2 - podnikateľský sektor 22.10.2019

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj), že aktualizovala dátum uzavretia výzvy. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31.1.2020.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Pomôž za pagáč

Pomôž za pagáč 11.09.2019

Pozývame Vás na Charitatívny remeselný jarmok "Pomôž za pagáč" už túto sobotu, 14.septembra 2019 od 10:00 hod. do obce Medzany.

Výzvy MAS STRÁŽE

Výzvy MAS STRÁŽE 09.08.2019

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvy na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka.