Aktuality

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s koncertom Ondreja Kandráča

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s koncertom Ondreja Kandráča 16.08.2021

MAS STRÁŽE a obec Mošurov Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s koncertom Ondreja Kandráča, ktorá sa bude konať dňa 22.08.2021 o 14:00 hod. na parkovisku pred kostolom sv. Anny v Mošurove.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so Šansónovým večerom pod hviezdami v obci Fintice

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so Šansónovým večerom pod hviezdami v obci Fintice 12.08.2021

MAS STRÁŽE a obec Fintice Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú so Šansónovým večerom pod hviezdami na Nádvorí kaštieľa vo Finticiach, ktorá sa bude konať dňa 13.08.2021 o 19:30 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so zábavno - športovým prázdninovým dňom v obci Terňa

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so zábavno - športovým prázdninovým dňom v obci Terňa 28.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Terňa Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú so zábavno-športovým prázdninovým dňom na kolesách v obci Terňa dňa 29.07.2021 o 08:30 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom rodiny v obci Gregorovce

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom rodiny v obci Gregorovce 16.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Gregorovce Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s Dňom rodiny v obci Gregorovce dňa 17.07.2021 o 15:00 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom obce Veľký Slivník

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom obce Veľký Slivník 02.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Veľký Slivník Vás pozýva na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s Dňom obce Veľký Slivník dňa 04.07.2021 o 13:30 hod.

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-003

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-003 12.05.2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku - IROP-CLLD-P932-512-003 - aktivita C1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou vykonaných zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Dátum účinnosti aktualizácie: 13.05.2021.

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-004

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-004 12.05.2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku - IROP-CLLD-P932-512-003 - aktivita C1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou vykonaných zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Dátum účinnosti aktualizácie: 13.05.2021.

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 4.2 13.11.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 16.11.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 31.12.2020.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 6.4 26.10.2020

Vážení členovia a obyvatelia MAS Stráže,

dňa 27.10.2020 bude vyhlásené III. kolo výzvy na Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum uzavretia výzvy je 25.01.2021.

Aktuálnu výzvu s prílohami nájdete tu: https://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2 12.10.2020

MAS Stráže oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii výzvy na podopatrenie 4.2.

V zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, z 11.09.2020 boli aktualizované prílohy výzvy.