Aktuality

Harmonogram výziev na rok 2023

Harmonogram výziev na rok 2023 26.05.2023

Miestna akčná skupina STRÁŽE plánuje vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Vyhlásenie výzvy na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Vyhlásenie výzvy na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby 20.10.2022

MAS STRÁŽE oznamuje, že dňa 20.10.2022 bola vyhlásená výzva s kódom IROP-CLLD-P932-512-003 k aktivite C1 Komunitné sociálne služby. Aktualizovanú výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy-1/.

Vyhlásenie výzvy na aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby

Vyhlásenie výzvy na aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby 20.10.2022

MAS STRÁŽE oznamuje, že dňa 20.10.2022 bola vyhlásená výzva s kódom IROP-CLLD-P932-512-004 k aktivite C2 Terénne a ambulantné služby. Aktualizovanú výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy-1/.

Aktualizácia č. 2 výzvy k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií

Aktualizácia č. 2 výzvy k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií 14.10.2022

MAS STRÁŽE oznamuje, že dňa 07.10.2022 vydala aktualizáciu č. 2 výzvy s kódom IROP-CLLD-P932-511-001 k aktivite A1 Podpora podnikania a inovácií. Aktualizovanú výzvu a bližšie informácie nájdete na: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy-1/.

Zrušenie IROP výziev

Zrušenie IROP výziev 24.08.2022

MAS STRÁŽE oznamuje, že dňa 09.09.2022 plánuje zrušiť nasledujúce IROP výzvy z dôvodu zapracovania zmien vyplývajúcich z aktualizácie Implementačného modelu do nových výziev:
IROP-CLLD-P932-512-003 aktivita C1
IROP-CLLD-P932-512-004 aktivita C2

Deň komunálnej techniky

Deň komunálnej techniky 08.07.2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na predvádzaciu akciu "Deň komunálnej techniky", ktorá uskutočni v obci Uzovský Šalgov pri rybníkoch dňa 11.07.2022 o 10.00

Vyhlásenie IV. kola výzvy na podopatrenie 6.4

Vyhlásenie IV. kola výzvy na podopatrenie 6.4 28.03.2022

Vážení členovia a obyvatelia MAS STRÁŽE,

dňa 28.03.2022 bude vyhlásené IV. kolo výzvy na podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dátum uzavretia výzvy: 10.05.2022

Aktuálnu výzvu a prílohy nájdete na tu: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2 09.11.2021

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 30.11.2021.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2 27.09.2021

Vážení členovia a obyvatelia MAS STRÁŽE,

dňa 27.09.2021 bude vyhlásené III. kolo výzvy na podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Dátum uzavretia výzvy: 08.11.2021

Aktuálnu výzvu a prílohy nájdete na tu: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s podujatím Šariš športuje bez rozdielu veku

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s podujatím Šariš športuje bez rozdielu veku 03.09.2021

MAS STRÁŽE a mesto Veľký Šariš Vás pozýva na podujatie Šariš športuje bez rozdielu veku spojené s prezentáciou MAS STRÁŽE. Podujatie sa bude konať dňa 04.09.2021 vo Veľkom Šariši.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  »