MAS STRÁŽE

MAS STRÁŽE je občianske združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja územia.

Cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.