Malý Slivník

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Rozloha: 260 ha (2,6 km2)
Počet obyvateľov: 871
 
Starosta:  JUDr. Jozef Javorský, MBA
Webstránka: malyslivnik.sk.preview.helium.4system.sk

 

História

Jestvovanie Malého Slivníka sa predpokladá už pred 13. storočím. Patrí k dedinám, ktoré vybudovali obyvatelia starobylých dedín ako prirodzený dôsledok rozširovania osídlenia.Obec sa spomína ako Ujszilva /Nový Slivník/ v roku 1248, kedy kráľ Belo IV. dal jágerskému biskupovi územné majetky za tri štvrtiny desiatky.Bol majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo vlastníctve kráľa až do roku 1389. Vtedy ho Žigmund daroval šľachticom z Rozhanoviec, ktorým patril do začiatku 16. storočia.Od roku 1523 boli postupne jeho vlastníkmi šľachtici z Torysy, Kekediovci, šľachtici z Terne a Bornemisovci.Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, tkáčstvom a prácou v lesoch (pálenie uhlia).