Geraltov

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Rozloha: 1065 ha (10,65 km2)
Počet obyvateľov: 135
 
Starosta: Vladimír Tejiščák
Webstránka: www.geraltov.saris.eu.sk

 

Poloha

Obec Geraltov leží na juhozápadnom výbežku Nízkych Beskýd. Priemerná nadmorská výška v obci je 512 m. Scenériu dediny dopĺňa krásne Čergovské pohorie. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1339.

História

V písomnostiach zo 14. storočia sa vyskytuje táto dedina zväčša pod názvom Geraltfalua, v písomnostiach z 15.—16. storočia len pod názvom Geralth, Gyralt. Oba dosvedčujú, že základom názvu je osobné meno. Z vlastníckej príslušnosti dediny v 14. storočí vysvitá, že nositeľ tohto mena nebol jej zemiansky vlastník, ale prvý miestny šoltýs. Šoltýstvo tu bolo aj v 16. storočí.Koncom 16. storočia bol Geraltov malou dedinou s temer výlučne poddanským obyvateľstvom rusínskeho a slovenského pôvodu.