Fintice

Základné údaje o obci 
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Rozloha: 1124 ha (11,24 km2)
Počet obyvateľov: 1900
 
Starosta: Mgr. Terézia Gmitrová
Webstránka: www.fintice.sk

 

História 

Obec Fintice vznikla ako potočná radová dedina. V priebehu stáročí sa vyvinula do dnešnej podoby. Jej doložené historické pramene uvádzajú, že pred r. 1272 bola obec osadou kráľovských strážcov hraníc /súpis pamiatok/. Tento písomný doklad korešponduje s výsledkami umelecko-historického výskumu kaštieľa. V suteréne dnešného kaštieľa bola objavená stavba, ktorá aj keď nie je istý celkový rozsah, je dokázateľne podstatne staršia, ako ostaté stavebné etapy vývoja kaštieľa a jeho celého komplexu. Úzke strieľňové okná, úzke dvere, vyúsťujúce do východnej strany veže, goticky tvarované, lomené oblúky klenieb a rozsah terajších suterénnych priestorov predpokladá najstaršiu stavebnú etapu v architektonickom stavebnom vývoji. Toto sídlo už pravdepodobne neslúžilo pôvodným strážcom hraníc, lebo tí odišli pred r. 1272, ale bolo pravdepodobne sídlom prvého majiteľa Fintíc, ktorý je listinne doložený, šľachtica zo Slavónska, komesa Gudu. Je však viac ako pravdepodobné, že toto prvé sídlo bolo budované na mieste pôvodnej strážnej veže. Obranný charakter zdokumentovaných znakov je jednoznačný. 

Geologické pomery

Na geologickej stavbe predmetného územia Fintíc sa podieľa útvar - neogén.  Je tvorené dvoma litofáciami. Prvú tvoria prachovce s polohami pieskovcov. Pieskovce sú jemno až stredozrné. V nadloží vystupuje ďalšia litofácia tvorená prachovcami a ílovcami o hr. 2,5m. V ich nadloží západne od Fintíc vystupujú  pieskovce, ktoré dosahujú hrúbku 10m.  

Fotogaléria