Aktuálne výzvy

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP:  

Opatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva je určená pre zástupcov verejného sektora

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzavretia výzvy: 08.11.2021

Aktualizovaný termín uzavretia výzvy: 30.11.2021

Aktualizovaná výzva na stiahnutie tu.

 

Opatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 31.12.2020

 

Opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Výzva na stiahnutie

Prilohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 25.01.2021

 

Opatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 30.09.2020

Opatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Aktualizovaná výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 30.09.2020

Termín uzávierky výzvy: 15.10.2020

Aktualizovaný termín uzávierky výzvy: 30.10.2020

Opatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 
 
 
 
 
Termín uzávierky výzvy: 27.07.2020

 

Opatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva je určená pre zástupcov verejného sektora. 

Výzva na stiahnutie 

Prílohy na stiahnutie tu

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 10.06.2020