Aktuálne výzvy

VÝZVA MAS:

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 29.11.2019

Dátum ukončenia 15. hodnotiaceho kola: 15.06.2022 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté nasledujúce dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr – Splnomocnenie (zmena loga),

4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (zmena loga),

5. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena loga a číslovania prílohy),

6. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena loga a číslovania prílohy),

7. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Finančná analýza (zmena loga a číslovania prílohy),

8. Príloha č. 10 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (zmena loga a číslovania prílohy)

9. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

10. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov

11. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov

 

Informácia o aktulizácii výzvy - aktivita A1

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001 - bez sledovania zmien

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

Výzva IROP

Prílohy Výzvy

PRÍLOHA 1 Formulár ŽoPr.docx

PRÍLOHA 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.pdf

PRÍLOHA 3 Zoznam merateľných ukazovateľov.pdf

PRÍLOHA 4 Kritéria pre výber projektov.pdf

Prílohy žiadosti o príspevok

Prilohy_ZoPr.zip

 

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - AKTUALIZÁCIA č. 1

Aktivita:  C2 Terénne a ambulatné služby

Dátum vyhlásenia: 08.12.2020

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 15.06.2022

 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté nasledujúce dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr - Splnomocnenie (zmena loga),

4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (zmena loga),

5. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu (zmena loga),

6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena loga),

7. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (zmena loga),

8. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov

9. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov 

 

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita C2

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004 - bez sledovania zmien

 

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy Žiadosti o príspevok

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004

Prílohy výzvy

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávanených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok

Prílohy k ŽoPr

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - AKTUALIZÁCIA č. 1 

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 08.12.2020

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola: 15.06.2022

 

Aktualizáciou č. 1 sú dotknuté nasledujúce dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr,

3. Príloha č. 1 Formulára ŽoPr - Splnomocnenie (zmena loga) 

4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (zmena)

5. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu,

6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena loga),

7. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov,

8. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov,

9. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov

 

Informácia o aktualizácii výzvy - aktivita C1

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003 - bez sledovania zmien

 

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy Žiadosti o príspevok

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003

Prílohy výzvy 

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritéria pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok

Prílohy k ŽoPr