Aktuality

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2 09.11.2021

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 30.11.2021.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2

Vyhlásenie III. kola výzvy na podopatrenie 7.2 27.09.2021

Vážení členovia a obyvatelia MAS STRÁŽE,

dňa 27.09.2021 bude vyhlásené III. kolo výzvy na podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Dátum uzavretia výzvy: 08.11.2021

Aktuálnu výzvu a prílohy nájdete na tu: https://www.masstraze.sk/aktualne-vyzvy/

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s podujatím Šariš športuje bez rozdielu veku

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s podujatím Šariš športuje bez rozdielu veku 03.09.2021

MAS STRÁŽE a mesto Veľký Šariš Vás pozýva na podujatie Šariš športuje bez rozdielu veku spojené s prezentáciou MAS STRÁŽE. Podujatie sa bude konať dňa 04.09.2021 vo Veľkom Šariši.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s koncertom Ondreja Kandráča

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s koncertom Ondreja Kandráča 16.08.2021

MAS STRÁŽE a obec Mošurov Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s koncertom Ondreja Kandráča, ktorá sa bude konať dňa 22.08.2021 o 14:00 hod. na parkovisku pred kostolom sv. Anny v Mošurove.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so Šansónovým večerom pod hviezdami v obci Fintice

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so Šansónovým večerom pod hviezdami v obci Fintice 12.08.2021

MAS STRÁŽE a obec Fintice Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú so Šansónovým večerom pod hviezdami na Nádvorí kaštieľa vo Finticiach, ktorá sa bude konať dňa 13.08.2021 o 19:30 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so zábavno - športovým prázdninovým dňom v obci Terňa

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená so zábavno - športovým prázdninovým dňom v obci Terňa 28.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Terňa Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú so zábavno-športovým prázdninovým dňom na kolesách v obci Terňa dňa 29.07.2021 o 08:30 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom rodiny v obci Gregorovce

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom rodiny v obci Gregorovce 16.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Gregorovce Vás pozývajú na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s Dňom rodiny v obci Gregorovce dňa 17.07.2021 o 15:00 hod.

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom obce Veľký Slivník

Prezentácia MAS STRÁŽE spojená s Dňom obce Veľký Slivník 02.07.2021

MAS STRÁŽE a obec Veľký Slivník Vás pozýva na prezentáciu činností MAS STRÁŽE spojenú s Dňom obce Veľký Slivník dňa 04.07.2021 o 13:30 hod.

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-003

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-003 12.05.2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku - IROP-CLLD-P932-512-003 - aktivita C1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou vykonaných zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Dátum účinnosti aktualizácie: 13.05.2021.

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-004

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P932-512-004 12.05.2021

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku - IROP-CLLD-P932-512-003 - aktivita C1. Predmetom aktualizácie sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou vykonaných zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Dátum účinnosti aktualizácie: 13.05.2021.

1 2 3 4 5 6 7 8  »